W marzeniach

521 odsłon

Życie codzienne

W marzeniach jestem wysokim blondynem

Z włosem kręconym wokół muszli ucha

Wyrysowanym męskim cherubinem

Rzec można, że nie siada mucha.  

 

W marzeniach zalet pełen ze mnie facet

Ludziom przyjazny a także faunie i florze

Po prostu kryształ! Posąg! No może antracyt

Taki co to nie tylko chce lecz również może.  

 

Typ co przykładem świeci nie od święta

Na co dzień pół Katona pół Prometeusza

Coś jakby zwinna niewidzialna ręka

Nieobojętny, zdolny się głęboko wzruszać.  

 

Ponadto walor posiadam istotny

Dla tych z prymatem bytu ponad ducha

Walor pieniężny nie żaden ulotny

A uzupełnia go niezgorsza fucha.  

 

Pobożnych życzeń lista się rozrasta

I żadne z marzeń ciała nie obleka

A tak naprawdę to ja jestem z ciasta

Czas obojętny jak zwykle ucieka.

comments powered by Disqus