Krzyżówka polska

314 odsłon

Społeczeństwo

Krzyżówka polska

Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt... Resztę niech każdy sobie dośpiewa na swoją nutę.

Z pozdrowieniami red. nacz. Liber

comments powered by Disqus