Złote myśli, które nikogo nie obchodzą cz. 6

873 odsłon

Społeczeństwo

Paradoks komunikacyjny. Mamy tak wiele technicznych możliwości komunikowania się, ale zostaje w nas tak niewiele człowieczeństwa, że nie mamy, co sobie przekazać.

Co jest przyczyną powszechnej neurozy naszych czasów? Posiadanie! Każde posiadanie rodzi stress i napięcie, bo zmusza do dbania o swoje posiadanie i dbanie o zwiększanie jego stanu.

Nie można odczuwać dumy z tego, co zwyczajne, pospolite, banalne, a nade wszystko racjonalne. Uczucie dumy powstaje w efekcie wysiłku, który często lokuje się poza logiką osobistą, społeczną, ekonomiczną. Tam gdzie racjonalność jest zadowolenie, tam gdzie irracjonalność (poświęcenie) jest duma.

Bez wątpienia istnieje coś, co możemy nazwać istotą świata jego sednem. Wyzwaniem jest próba docieczenia tegoż polegająca się na przebiciu przez miriady dostępnych nań punktów widzenia.

Jak dokonuje się powolne zakłamywanie świata, które podważa nasze zaufanie do wszelkiej działalności i większości ludzi? W sposób banalny. Weźmy np. reklamę. Utarło się mówić, że jest dźwignią handlu. Można się z takim sądem zgodzić, ale również i z takim, że nie jest ”dźwignią” prawdy o przedmiocie sprzedaży.

Czy to nie jest jakaś forma społecznego uwięzienia, jeśli chciałbyś wrzeszczeć na cały świat, a możesz tylko na najbliższych?

Z demokracją jest jak z przetworzonym produktem spożywczym. Tego, od czego bierze swoją nazwę jest w nim najmniej.

Ironia życia przejawia się w fakcie, że spodziewany koniec nadchodzi niespodziewanie.

Każdy z dotychczasowych ustrojów społecznych opierał się na jakiejś formie niewolnictwa. Np. powszechny wyzysk człowieka pozbawiony puplic relations nazwano feudalizmem. Z odpowiednim PR to już demokracja.

Nasze obecne signum temporis? Człowiek definiowany jest przez pieniądz.

Większość ludzi ukrywa swojego robaka, niektórzy go zalewają, tylko politycy wychodzą na mównicę i próbują zarazić nim innych.

Mówi się, że twarz jest zwierciadłem duszy. Dzisiaj można powiedzieć, że jest tej duszy marketingiem.

Czym jest dzisiaj starość? Tą częścią egzystencji, której minął termin przydatności do użycia

Jaka jest różnica pomiędzy himalaistami i politykami?  Pierwsi giną w pogoni za swoimi marzeniami, drudzy żyją z pogoni za marzeniami innych.

Żadnymi okolicznościami zewnętrznymi nie da się wytłumaczyć miary naszego zniewolenia. Ono jest zależne tylko od tego, jak bardzo lękamy się śmierci.

Wzniosłe pojęcia, ideały, rzadkie szlachetne uczynki są tylko rozpaczliwą próbą okiełznania naszej zwierzęcej, bezwzględnej natury.

Co najlepiej charakteryzuje życie? Jest chwilowe!

Jesteśmy okrutniejsi od zwierząt nie z biologicznej konieczności, ale z własnego wyboru.

Demokracja to system, w którym mamy świadomość własnego wyboru, ale nie mamy świadomości, kogo wybieramy.

Dowodzenie niezależności zawsze powinno budzić największą nieufność. Często, bowiem okazuje się, że mamy do czynienia z „niezależnością” od faktów, logiki i rozumu.

Prosta życiowa zasada, która zdominowała nasz model cywilizacyjny. Chcesz walczyć z prostakiem i chamem, wyposaż się w narzędzia prostaka i chama. Instynkty prostaka i chama w sposób szczególny utrwaliły się w zachowaniach politycznych i w życiu gospodarczym.

Życie można przyrównać do człowieka płynącego w morzu. Na grzbiecie fali pozwalającej nam zobaczyć horyzont i z tego czerpać nadzieję można być tylko przez chwilę. W dolinach fal często nieba nawet nie widać, a z czasem, i z wiekiem coraz trudniej nam przychodzi na grzbiet fali się wydostać.  

Przyczynek do refleksji nad kondycją człowieka. Nawet będąc księdzem nie czynisz tylko dobra.

Jak zostaje się intelektualnym podróżnikiem? Często wypuszcza się poza rogatki swojego światopoglądu.

Nasza cywilizacja jest przede wszystkim cywilizacją strachu. Tam gdzie dominuje strach nie ma szczodrości i uważności w stosunku zarówno do innych osobników tego samego gatunku, jak również reprezentantów innych gatunków. To jest jedna z przyczyn degradacji naszego środowiska psychicznego i biologicznego.

Wiktor Hugo powiedział, że utopia jest prawdą jutra. Od siebie mogę dodać, że dystopia jest prawdą naszego dziś. Tylko tak mogą powstawać utopie.

Każdy wiersz zasługuje na opublikowanie. Czyż jest gorszy albo bardziej niebezpieczny od dowolnej teorii ekonomicznej?

Alternatywa dla ateistów. Nagrody życia nie odbierzecie w niebie, ale w baśni. Wszechmocni niczym bogowie sami ją obmyślicie. 

Jakie jest pochodzenie wyobraźni? Wyobraźnia znajduje zakorzenienie w uczuciach i zawsze z konieczności jest nakierowana na nasze działanie w otoczeniu innych podmiotów działających. Jej brak to brak obecności człowieka na końcu łańcucha naszych czynów.

Odruchy serca nie mogą wynikać tylko z wiary w jedynego Boga. Muszą brać się też z pragmatyki naszego życia. Ważna jest wdzięczność Boga po śmierci, ale równie ważna jest wdzięczność drugiego człowieka za życia.

Czy naprawdę wiemy, jaki jest świat? Na pewno jest takim, jaki odziedziczyliśmy go we wspomnieniach przeszłości i takim jakim stwarza go nadzieja przyszłości.

comments powered by Disqus