Karmienie

274 odsłon

Polityka

Karmienie

Odnotowano, że ochrona Jarka kosztuje circa 100 tys. zł. miesięcznie. Do tego trzeba by jeszcze doliczyć, oprócz zwykłych bonusów poselskich, koszty związane z codzienną obsługą w zakresie podstawowych potrzeb. Do tych zaliczamy te związane z fizjologią, jak i psychologią. Fizjologia to p. Basia, psychologia to niezbędni dla dobrego samopoczucia pochlebcy. Czyli generalnie 365 dni w roku z all inclusive!

Z pozdrowieniami red. nacz. Liber

comments powered by Disqus