Ekonomia i seks

2274 odsłon

Obyczaje

Ekonomia i seks

Ekonomia ma z seksem wiele wspólnego. Obie te dziedziny kierują się emocjami i namiętnościami. I to jest zapewne przyczyną, dla której w obu teoria idzie swoją drogą a praktyka swoją.

Z pozdrowieniami red. nacz. Liber

comments powered by Disqus