Rodzinna niedziela

231 odsłon

Obyczaje

Rodzinna niedziela

Człowiek, jak każde inne zwierzę może być przyuczony do nowego zachowania. Pawłow dał temu dowody już dość dawno. Jeśli będzie trzeba, czytaj jeśli zostaniemy zmuszeni, zaakceptujemy nawet soboty i niedziele bez handlu sklepowego. Tym którym w trudnym okresie przejściowym będzie zakupów brakowało rekomendujemy ustawienie się w kolejce i oczekiwanie na poniedziałkowe otwarcie. Może okazać się, że to będzie nowy rodzaj uspołecznienia, że pomiędzy ludem zwaśnionym politycznie pojawią się nowe więzi, solidarność. To byłaby oczekiwana solidarność przez tę Solidarność, która wolne od handlu niedziele zafundowała. Pod warunkiem, że nie obróciłaby się przeciwko niej.

Z pozdrowieniami red. nacz. Liber

comments powered by Disqus